30-banner-4d5882d9ce1f4fea47519c224c3874

Sản phẩm

Loại 1

Phòng 2 giường, 4 khách nghỉ.Nghỉ ghép 40.000 đ/ Người/ Đêm.

300,000đ

Chi tiết Đặt phòng

Loại 2

Phòng 2 giường, 3 khách nghỉ.Nghỉ ghép 40.000 đ/ Người/ Đêm

260,000đ

Chi tiết Đặt phòng

Loại 3

Phòng 1 giường, 2 khách nghỉ.Có ban công.Nghỉ ghép 40.000 đ/ Người/ Đêm

200,000đ

Chi tiết Đặt phòng

Loại 4

Phòng 1 giường, 2 khách nghỉ.Có cửa sổ.Nghỉ ghép 40.000 đ/ Người/ Đêm

190,000đ

Chi tiết Đặt phòng

Loại 1

Phòng 2 giường, 4 khách nghỉNghỉ ghép 30.000 đ/ Người/ Đêm.

220,000đ

Chi tiết Đặt phòng

Loại 2

Phòng 1 giường, 2 khách nghỉ,Nghỉ ghép 30.000 đ/ Người/ Đêm.

180,000đ

Chi tiết Đặt phòng

Loại 3

Phòng 1 giường, 2 khách nghỉ,Nghỉ ghép 30.000 đ/ Người/ Đêm.

160,000đ

Chi tiết Đặt phòng

Loại 1

Phòng 2 giường, 4 khách nghỉ.Nghỉ ghép 30.000 đ/ Người/ Đêm.

220,000đ

Chi tiết Đặt phòng

Loại 2

Phòng 1 giường, 2 khách nghỉ,Nghỉ ghép 30.000 đ/ Người/ Đêm.

160,000đ

Chi tiết Đặt phòng

Loại 3

Phòng 1 giường, 2 khách nghỉ, phòng quạtNghỉ ghép 30.000 đ/ Người/ Đêm.

100,000đ

Chi tiết Đặt phòng

Hôm nay8

Tuần này8

Tháng này468

Tất cả27658

Trực tuyến2

Processing...