30-banner-4d5882d9ce1f4fea47519c224c3874
KHÁCH SẠN AN BÌNH
Loại phòng Giá Số lượng Chọn dịch vụ
Loại 1

Loại 1

Phòng 02 giường đôi,
có ban công và cửa sổ
Nghỉ ghép 50.000 đ/ Người/ Đêm.
Đã bao gồm VAT

330,000đ
Đặt phòng
Loại 2

Loại 2

Phòng 01giường đôi, 01 giường đơn
Có ban công và cửa sổ
Nghỉ ghép 50.000 đ/ Người/ Đêm
Đã bao gồm VAT

290,000đ
Loại 3

Loại 3

Phòng 1 giường đôi
Có ban công và cửa sổ
Nghỉ ghép 50.000 đ/ Người/ Đêm
Đã bao gồm VAT

230,000đ
Loại 4

Loại 4

Phòng 01 giường đôi
Nghỉ ghép 50.000 đ/ Người/ Đêm.
Đã bao gồm VAT

200,000đ
KHÁCH SẠN AN BÌNH 1
Loại phòng Giá Số lượng Chọn dịch vụ
Loại 1

Loại 1

Phòng 1 giường, 2 khách nghỉ,
Nghỉ ghép 30.000 đ/ Người/ Đêm.
Đã bao gồm VAT

250,000đ
200,000đ
Đặt phòng
Loại 2

Loại 2

Phòng 1 giường, 01 khách nghỉ,
Nghỉ ghép 20.000 đ/ Người/ Đêm.
Đã bao gồm VAT

220,000đ
180,000đ
KHÁCH SẠN AN BÌNH 2
Loại phòng Giá Số lượng Chọn dịch vụ
Loại 3

Loại 3

Phòng 1 giường đôi
Có cửa sổ
Nghỉ ghép 50.000 đ/ Người/ Đêm
Đã bao gồm VAT

200,000đ
250,000đ
Đặt phòng
Loại 1

Loại 1

Phòng 03 giường, 6 khách nghỉ.
Nghỉ ghép 30.000 đ/ Người/ Đêm.
Đã bao gồm VAT

600,000đ
500,000đ
Loại 2

Loại 2

02 giường lanh , 04 khách nghỉ
Đã bao gồm VAT

400,000đ
300,000đ

Hôm nay5

Tuần này119

Tháng này5

Tất cả37541

Trực tuyến1

Processing...