30-banner-4d5882d9ce1f4fea47519c224c3874
KHÁCH SẠN AN BÌNH
Loại phòng Giá Số lượng Chọn dịch vụ
Loại 1

Loại 1

Phòng 2 giường, 4 khách nghỉ.
Nghỉ ghép 40.000 đ/ Người/ Đêm.

300,000đ
Đặt phòng
Loại 2

Loại 2

Phòng 2 giường, 3 khách nghỉ.
Nghỉ ghép 40.000 đ/ Người/ Đêm

260,000đ
Loại 3

Loại 3

Phòng 1 giường, 2 khách nghỉ.
Có ban công.
Nghỉ ghép 40.000 đ/ Người/ Đêm

200,000đ
Loại 4

Loại 4

Phòng 1 giường, 2 khách nghỉ.
Có cửa sổ.
Nghỉ ghép 40.000 đ/ Người/ Đêm

190,000đ
KHÁCH SẠN AN BÌNH 1
Loại phòng Giá Số lượng Chọn dịch vụ
Loại 1

Loại 1

Phòng 2 giường, 4 khách nghỉ
Nghỉ ghép 30.000 đ/ Người/ Đêm.

220,000đ
Đặt phòng
Loại 2

Loại 2

Phòng 1 giường, 2 khách nghỉ,
Nghỉ ghép 30.000 đ/ Người/ Đêm.

180,000đ
Loại 3

Loại 3

Phòng 1 giường, 2 khách nghỉ,
Nghỉ ghép 30.000 đ/ Người/ Đêm.

160,000đ
KHÁCH SẠN AN BÌNH 2
Loại phòng Giá Số lượng Chọn dịch vụ
Loại 1

Loại 1

Phòng 2 giường, 4 khách nghỉ.
Nghỉ ghép 30.000 đ/ Người/ Đêm.

220,000đ
Đặt phòng
Loại 2

Loại 2

Phòng 1 giường, 2 khách nghỉ,
Nghỉ ghép 30.000 đ/ Người/ Đêm.

160,000đ
Loại 3

Loại 3

Phòng 1 giường, 2 khách nghỉ, phòng quạt
Nghỉ ghép 30.000 đ/ Người/ Đêm.

100,000đ

Hôm nay2

Tuần này2

Tháng này461

Tất cả27651

Trực tuyến2

Processing...